T-Roc jua mundëson këtë!

Drejtim i relaksuar i automjetit.

Shtrirje monotone rruge, korsi të ngushta apo  rrugë të ngushta fshati - udhëtimet me makinë  mund t'ju rrëmbejnë përqendrimin. Për fat të mirë, T-Roc-u është i pajisur me asistentin e korsisë "Lane Assist" si pajisje standarde. Ajo mund të kontribuojë në shmangien e aksidenteve të shkaktuara nga përqendrimi konsekuent. Sepse "Lane Assist" fillon një veprim korrigjues në timon kur sistemi regjistron se rrezikoni të devijoni nga rruga.

Gjithashtu mund të përdorni kontrollin automatik opsional të distancës ACC për të shmangur stresin. Ai monitoron trafikun përpara dhe ruan distancën1 - me shpejtësi deri në 210 km/h.

Ndihma për trafikun është në dispozicion sipas kërkesës suaj për automjetet me kuti të dyfishtë shpejtësie DSG dhe e bën ndalimin në trafik më të tolerueshëm. Kështu, T-Roc-u ndjek automjetin e mëparshëm me një shpejtësi prej 0 deri në 60 km/h dhe kontrollon mbytjen dhe frenimin në mënyrë të pavarur1. Mjeti gjithashtu mbahet në pistë.

Me "Emergency Assist" keni një sistem i cili mund të marrë kontrollin e njësisë së kontrollit të automjetit1 në rast emergjence mjekësore. Aktivizohet kur shoferi nuk lëviz timonin, nuk frenon dhe nuk ndryshon shpejtësinë. Nëse një situatë e tillë zbulohet nga sistemi, "Emergency Assist", pas paralajmërimeve, ndër të tjera, me shtypjen e frenave dhe ruajtjen e korsisë së vet , bën që T-Roc-u të ndalojë.

1. Brenda kufijve të sistemit.

Mbyllur