Kjo faqe përdor cookie për përvojën më të mirë të mundshme të përdoruesit. Duke përdorur faqen tonë të internetit, ju pranoni që cookies do të ruhen në pajisjen tuaj.
Pranoni dhe vazhdoni
Menu
Mbyll menunë

Informacion Informacion i pajtueshmërisë

Sistemi i denoncimit

Sistemi i denoncimit

Sistemi i denoncimit është krijuar për të adresuar shkeljet e rënda të rregulloreve ose ligjeve. Ky është një element kyç i qeverisjes së mirë korporative. Në kontekstin e një procedure të drejtë dhe transparente, sistemi i denoncimit e mbron kompaninë, personat e implikuar dhe denoncuesin. Sistemi i ri bazohet në procese të standardizuara dhe më të shpejta për përpunimin konfidencial dhe profesional të raporteve nga ana e ekspertëve të brendshëm.

Pajtueshmëria me rregulloret ligjore dhe rregullat e brendshme është një prioritet kyç për Grupin Porsche.  Dëmet për kompaninë tonë, punonjësit dhe partnerët e biznesit mund të parandalohen vetëm në qoftë se respektohen rregullat dhe standardet. Prandaj, sjellja e papërshtatshme duhet të identifikohet dhe të përpunohet shpejt, me qëllim për të kryer menjëherë korrigjimet e nevojshme. Kjo kërkon vëmendje të madhe nga të gjithë individët, si edhe gatishmëri për të treguar shkeljet e rënda të mundshme të rregulloreve në bazë të provave konkrete. Ne vlerësojmë shumë informacionin e kësaj natyre nga partnerët e biznesit, klientët dhe palët e treta. Punonjësit e kompanisë orvaten për të krijuar një atmosferë, ku mund të diskutohet lidhur me sjelljen e papërshtatshme. Sistemi i rishikuar dhe i ristrukturuar i denoncimit është krijuar për të ndihmuar në situata kur çështje të tilla nuk mund të sqarohen brenda ekipit për shkak të rëndësisë së tyre ose të natyrës serioze të sjelljes së papërshtatshme.

Pse është e rëndësishme të denoncojmë shkeljet e rregulloreve?

Denoncimi i sjelljes së papërshtatshme mund të parandalojë dëmtime dhe probleme të tjera ligjore për kompaninë tonë dhe punonjësit tanë. Në rast të shkeljeve të rënda të rregullores, është shumë e rëndësishme që të identifikohen shpejt këto shkelje, duke ndërmarrë veprime të menjëhershme, për të korrigjuar shkeljet sa më shpejt. Për më tepër, kompania mund të mësojë nga shkeljet e vërejtura, duke përmirësuar dhe optimizuar më tej proceset dhe strukturat në kompaninë tonë.

Mbrojtja e plotë për denoncuesit dhe personat e implikuar

Sistemi i denoncimit garanton nivelin më të lartë të mbrojtjes për denoncuesit dhe personat e implikuar. Hetimi fillon vetëm pas një ekzaminimi të kujdesshëm të fakteve dhe provave konkrete lidhurme një shkelje të rregullores. Supozimi i pafajësisë vlen për të gjithë personat e implikuar, në qoftë se shkelja e rregullores nuk provohet. Personat e implikuar do të trajtohen në mënyrë të drejtë, do të dëgjohen në kohën e duhur dhe do të rehabilitohen në qoftë se akuzohen gabimisht. Konfidencialiteti dhe fshehtësia duhet të sigurohen gjatë gjithë procesit hetimor. Informacioni shqyrtohet në mënyrë të drejtë, të shpejtë dhe të ndjeshme.

Denoncuesit do të mbrohen. Informacioni që ata ofrojnë trajtohet si konfidencial. Diskriminimi kundër denoncuesve përfaqëson një shkelje të rëndë të rregullores dhe nuk do të tolerohet.

Roli i Zyrës Hetimore në sistemin e denoncimit

Zyra hetimore përbehet nga një ekip avokatësh i specializuar dhe me përvojë. Ky ekip merr raportet dhe verifikon informacionin, duke kërkuar prova konkrete të një shkelje të rëndë të rregullores. Ata fillojnë hetimin vetëm në qoftë se ekzistojnë prova konkrete lidhur me sjelljen e papërshtatshme.

Ku mund të bëj një raportim?

Një raport mund të dërgohet përmes ndonjë prej kanaleve të brendshme të mëposhtme:

Linja telefonike 24/7

Ju mund të bëni një raport duke përdorur numrin ndërkombëtar pa pagesë: +800 444 46300 *.

Nëse operatori telefonik lokal nuk e mbështet shërbimin pa pagesë, mund të telefononi në numrin e mëposhtëm me pagesë: +49 5361 946300.

Nëse ka ndonjë problem teknik me disponueshmërinë e linjës telefonike, ju lutemi përdorni kanalet e tjera të listuara të raportimit për të raportuar shqetësimin tuaj në Zyrën e Hetimit.

Në varësi të vendit nga i cili po telefononi është e mundur që linja telefonike ndërkombëtare pa pagesë nuk është e disponueshme pasi që disa ofrues të rrjetit telefonik nuk e mbështesin shërbimin. Nëse është kështu, ju lutemi përdorni numrin e ofruar të tarifueshëm ose numrin specifik të vendit tuaj.

Kanali raportues

Ju keni mundësinë e përdorimit të një platforme komunikimi të bazuar në internet për të kontaktuar Zyrën e Hetimit, për të shkëmbyer dokumente dhe për të zhvilluar një dialog me avokatët përmes një kutie postare të veçantë. Ky sistem është konfidencial dhe i mbrojtur. Sinjalizuesit mund të vendosin vetë nëse dëshirojnë të japin emrat e tyre. Nëse dëshironi t'u dërgoni një raport konfidencial avokatëve në Zyrën e Hetimit, mund të përdorni kanalin e sigurt të raportimit për të paraqitur një raport.

Posta elektronike

Ju mund të kontaktoni Zyrën e Hetimit të Grupit Volkswagen përmes postës elektronike:

io(kwfat)volkswagen(kwfdot)de

Ju lutemi mbani në mend se nëse dërgoni një e-mail, ekziston mundësia që të dhënat personale dhe të gjurmueshme siç është adresa IP mund të transmetohen indirekt. Ky informacion potencialisht mund të japë të dhëna për identitetin tuaj. Kjo vlen edhe për llogaritë e postës elektronike të cilat janë krijuar posaçërisht për qëllime të bilbilit.

Adresa postare dhe personalisht

Adresa postale:

Zyra Qendrore e Hetimit

Kutia 1717

38436 Wolfsburg (në qendër të qytetit)

Personalisht:

Zyra Qendrore e Hetimit

Porschestraße 1

38440 Wolfsburg (në qendër të qytetit)

 

Ju lutemi caktoni një takim paraprakisht duke shkruar një E-Mail në io(kwfat)volkswagen(kwfdot)de

 

Avokati i Popullit

Ombudsmanët e Grupit Volkswagen

"Ombudsman" është një term i marrë nga fjala suedeze për ndërmjetës ose përfaqësues ligjor. Dr. Rainer Buchert dhe Thomas Rohrbach, ombudspersonët e jashtëm të emëruar nga Grupi Volkswagen, veprojnë si këshilltar i posaçëm për të pranuar raporte të shkeljeve të mundshme statutore ose të brendshme të rregulloreve ose ndonjë lloj tjetër sjelljeje të dëmshme në Grup, dhe për t'i rishikuar ato në lidhje me besueshmëria dhe përmbajtshmëria. Ata këshillohen me sinjalizuesin nëse është e nevojshme dhe nëse dihet identiteti i sinjalizuesit. Më në fund, ata i përcjellin të gjitha informacionet që janë rënë dakord me sinjalizuesin në Zyrën e Hetimit për përpunim të mëtejshëm.

Të gjitha informacionet trajtohen si konfidenciale dhe është sinjalizuesi ai që vendos nëse ai ose ajo dëshiron të mbrojë identitetin e tij ose të saj përballë Grupit. Ombudspersonët e emëruar nga Grupi sigurojnë që raportet nga sinjalizuesit që nuk dëshirojnë të identifikohen nga Kompania të dërgohen në Zyrën e Hetimit në mënyrë anonime.

Nëse dëshironi të kontaktoni Ombudsmenët e Volkswagen, mund të gjeni pikën e kontaktit në faqen kryesore në vijim: http://www.ombudsmen-of-volkswagen.com/

Hoppla!
Ihr Browser scheint nicht aktuell zu sein. Eventuell funktioniert unsere Webseite nicht optimal. Die meisten Browser (nicht jedoch MS Internet Explorer 11 & älter) funktionieren dennoch problemlos.

Wir empfehlen Ihnen ein Update Ihres Webbrowsers!
Die jeweils neueste Version kann überall im Internet ein gutes Erlebnis sicherstellen.

Danke für Ihren Besuch und viel Spaß,
Ihr Volkswagen Team