Mbështetje për trafikun ec-e-ndalo.

Më shumë komfort, madje edhe në bllokime trafiku: Sistemi opsional i ndihmës në trafik lejon drejtimin e rehatshëm në bllokim trafiku dhe mund të ndihmojë në parandalimin e bllokimit tipik të trafikut.1) Sistemi mund të mbajë automjetin në rrugën e duhur dhe automatikisht të kontrollojë përshpejtim dhe frenimin. 1)


1) Brenda kufijve të sistemit.

Mbyllur