Ju mbron nga të dyja anët.

Sistemi opsional i mbrojtjes proaktive të pasagjerit mund të ndërhyjë në momentin kur ndodh një situatë kritike.1) Për ta vënë re këtë, ai përdor informacion nga sisteme asistence të ndryshme të automjetit dhe sensorët e tyre. Nëse vihet re një rrezik, disa masa sigurie të ndryshme aktivizohen, në varësi të situatës: rripat e ndenjëseve të përparme shtrëngohen, dyert mbyllen, po ashtu edhe dritaret e tavani panoramik. 1) Nëse automjeti drejtohet indietro, aktivizohet një dritë treguese e rrezikut mbrapa e cila pulson me frekuencë të lartë.

1) Brenda kufijve të sistemit.

Mbyllur