Kështu nuk do të tronditeni më.

Stabilizimi aktiv elektromekanik i tronditjeve redukton sjelljen lëkundëse në kthesa. Ngaqë nuk funksionon në mënyrë hidraulike si stabilizatorët tradicionalë por në mënyrë elektromekanike, sistemi reagon më shpejt dhe aktivizohet edhe në shpejtësi të ulët. Saktësia e drejtimit, shkathtësia dhe qëndrueshmëria si dhe tërheqja në terren të pabarabartë mund të rritet ndjeshëm. Në fjalë të tjera: Sistemi ju jep shumë kënaqësi drejtimi.

 

 

 

 

Mbyllur