Shtojini një theks spikatës të zi me paketën opsionale "Black Style" të dizajnit.

Shtojini Touareg-ut tuaj "R-Line" paketën opsionale të dizajnit "Black Style" në skenë: Thekse të tillë si një grilë e zezë me shkëlqim, kapakë pasqyre me ngjyrë të zezë dhe me shkëlqim, sigurojnë që ju të lini përshtypje të qëndrueshme gjatë drejtimit të automjetit tuaj.

Për linjat e pajisjeve "Atmosphere" dhe "Elegance", paketa R-Line "Exterior Black Style" vjen tek ju si opsion.

*Përdorimi do të bëhet i mundur në një datë të mëvonshme. Partneri i Volkswagen do t'ju informojë me kënaqësi.

Mbyllur