Falë kthimit me katër rrota, më shumë stabilitet dhe manovërueshmëri.

Kthimi opsional me të gjitha rrotat për Touareg-un ka shumë përparësi: Rrezja në një manovrim kthese është më e vogël, duhet të manovroni më pak kur fusni dhe nxirrni automjetin nga parkingu. Përveç kësaj, kthimi me katër rrota ndihmon edhe në drejtimin dinamik: Në shpejtësi më të lartë të automjetit, rrotat kthehen në të njëjtin drejtim. Kur shmangni pengesat ose kur ndryshoni korsi në autostradë, rritet ndjeshëm stabiliteti dhe siguria e automjetit.

 

 

 

 

Mbyllur