VW Tiguan 2016: Head-up-Display

 

Informacione të rëndësishme projektohen mbi një ekran transparent para xhamit: shpejtësia, sinjalet rrugore, aktivitetet e sistemeve ndihmëse, si dhe udhëzimet paralajmëruese dhe të navigimit janë të vendosura në fushëpamjen e drejtpërdrejtë të shoferit. Në këtë mënyrë mund të lexoni shumë informacion në të njëjtën kohë dhe të vazhdoni të keni përqendrimin në rrugë. Ekrani, në të cilin shfaqen të dhënat, mund të paloset në panelin komandues dhe më pas të mbulohet me kapak.

Mbyllur