Beetle i ri: ParkPilot

 

Jo gjithmonë mund ta shikoni gjatë parkimit se sa hapësirë keni për të manovruar. Për këtë është ParkPilot me sensorët opsionalë të instaluar në prapakolpin dhe prapakolpin e Volkswagen-it tuaj. Brenda kufijve të sistemit, ai mund t'ju paralajmërojë akustikisht dhe në varësi të sistemit infotainment edhe vizualisht. Sa më shumë t'i afroheni një pengese, aq më shumë rritet frekuenca akustike derisa arrin një tingull të vazhdueshëm kur jeni 30 cm afër. Dhe nëse dëshironi të afroheni përsëri, ju lehtësisht mund të ndaloni sinjalin e ParkPilot. 

Mbyllur