Qëndroni në kontakt të mirë.

Telefoni e rehatshme

 Shumë e rehatshme: Ndërfaqja telefonike "Comfort" e telefonit ka një funksion karikimi induktiv dhe një portë tjetër USB për të dhënat dhe karikim në automjetin tuaj. Lidhja me antenën është po ashtu induktive.  E mira: Në kombinim me një mikrofon të cilësisë së lartë në tavanin e mjetit dhe dalje zëri përmes altoparlantëve të brendshëm, garantohet një cilësi shumë e mirë zëri. Tashmë nuk është më e nevojshme një mbajtëse shtesë.  Shumë i bukur dhe mjaft i dobishëm.

Mbyllur