Qëndroni të sigurt në rrugë të ngarkuara.

Front-Assist me funksionin e frenimit emergjent City.

Ndonjëherë ndodh diçka e papritur, ndaj kërkohet një frenim emergjent. Në raste të tilla, sistemi i monitorimit të ambientit "Front Assist", duke përfshirë frenimin emergjent City e zbulimin e këmbësorëve, mund të jetë i dobishëm. Nëse një situatë kritike gjatë drejtimit të mjetit zbulohet brenda kufijve të sistemit, "Front Assist" paralajmëron shoferin në mënyrë akustike e vizuale dhe përgatit një frenim të mundshëm emergjent. Nëse situata e diskutueshme nuk është kaluar, sistemi automatikisht fillon procesin e frenimit, i cili, nëse është e nevojshme, ul shpejtësinë e përplasjes. Gjatë procesit të frenimit, "Front Assist" mbështet shoferin dhe siguron që të përdoret forca maksimale e frenimit kur është e nevojshme.

Mbyllur