Gjatë frenimit ju fitoni energji.

Sistemi "Start-Stop"

Sistemi start-stop ndalon automatikisht motorin kur automjeti është në ndalesë, ai funksionon vetëm kur është vërtet e nevojshme. Motori fiket sapo hiqni këmbën nga pedali i gazit. Shkelni pedalin dhe ai rindizet. Nga ky moment, nis rikuperimi i energjisë së frenimit. Me këtë parim, energjia e çliruar gjatë frenimit apo gjatë mbingarkesës konvertohet në energji elektrike me anë të rikuperimit të gjeneratorit. Kjo energji ruhet në bateri. Sistemi "Start-Stop" dhe rikuperimi i energjisë së frenimit: dy teknologji që bëjnë të ekonomizohet energjia e karburantit dhe e parave, dhe që do t'ju ndihmojë ndjeshëm.

 

Mbyllur