Mbron edhe kokat e pasagjerëve tuaj të pasmë.

Airbag i kokës

Jeni në diieni për airbag-ët tradicionalë prej shumë kohësh. Ata kryesisht mbrojnë shoferin dhe pasagjerin e përparmë në rast përplasjeje ballore. Airbag-u i kokës tek Poloja e re është airbag anësor që hapet si perde nga tavani. I aktivizuar nga një përplasje, ai mbulon të gjithë zonën e pjesës anësore, të përparme dhe të pasme si dhe të kolonës vertikale. Ai jo vetëm që mbron kokat e shoferit dhe të pasagjerit të përparmë, por edhe të pasagjerëve anësorë të sediljes së pasme. Sigurisht që Poloja e re ka dy prej tyre - janë standard dhe pa mbitarifim.

Ndihmon për të mbrojtur më mirë këmbësorët.

Detektimi i këmbësorëve.

Papritur, një këmbësor hyn në rrugë, si shofer automjeti, duhet të reagoni shpejt. Detektimi standard i këmbësorëve ju mbështet.1 Së pari, sistemi mund të njohë situatë të shpejtë si drita. Më pas, ju do të paralajmëroheni menjëherë me një sinjal akustik dhe vizual. Nëse nuk vendosni të frenoni, do të njoftoheni me një goditje të lehtë të frenave për distancën kritike. Në të njëjtën kohë bëhet i mundur edhe një bashkëpunim në frenim, për të pasur në dispozicion forca maksimale frenimi. Nëse nuk keni frenuar ende, sistemi kryen automatikisht një frenim emergjent. Kështu idealisht mund të shmanget plotësisht ose të paktën të reduktohen pasojat e një përplasjeje.

Detektimi i këmbësorit është një shtesë e sistemit standard të monitorimit të ambientit "Front Assist" me funksionin e frenimit emergjent City.

 

 

 

 

¹ Brenda kufijve të sistemit.

Ndihmon për të mbrojtur më mirë këmbësorët.

Detektimi i këmbësorëve.

Papritur, një këmbësor hyn në rrugë, si shofer automjeti, duhet të reagoni shpejt. Detektimi standard i këmbësorëve ju mbështet.1 Së pari, sistemi mund të njohë situatë të shpejtë si drita. Më pas, ju do të paralajmëroheni menjëherë me një sinjal akustik dhe vizual. Nëse nuk vendosni të frenoni, do të njoftoheni me një goditje të lehtë të frenave për distancën kritike. Në të njëjtën kohë bëhet i mundur edhe një bashkëpunim në frenim, për të pasur në dispozicion forca maksimale frenimi. Nëse nuk keni frenuar ende, sistemi kryen automatikisht një frenim emergjent. Kështu idealisht mund të shmanget plotësisht ose të paktën të reduktohen pasojat e një përplasjeje.

Detektimi i këmbësorit është një shtesë e sistemit standard të monitorimit të ambientit "Front Assist" me funksionin e frenimit emergjent City.

 

¹ Brenda kufijve të sistemit.

 

Që ju të jeni të përgatitur automatikisht ndaj më të keqes.

Sistemi mbrojtës proaktiv i udhëtarëve

Sistemi mbrojtës proaktiv i udhëtarëve për Polon është në dispozicion sipas kërkesës. Ai mund të zbulojë situata të rrezikshme me potencial të rritur aksidenti dhe merr automatikisht masat paraprake¹. Kështu, dritaret dhe tavani sipas rastit mbyllen automatikisht, për të përmirësuar ndikimin e airbag-ëve të kokës dhe anësore. Brenda fraksionit të sekondës, rripat e sigurisë për shoferin dhe pasagjerin përpara forcohen. Kur rreziku të ketë kaluar, rripat lirohen dhe dritaret anësore dhe tavani me rrëshqitje mund të hapen përsëri.

 ¹ Brenda kufijve të sistemit.
 

Mbyllur