Zgjidhni pamjen individuale të pamjes së brendshme.

Paketa e dekorit

 Nëse dëshironi, jepini më tepër atmosferë ambientit të brendshëm të Polos suaj dhe zgjidhni elementet dekorues që i përshtaten shijes suaj personale. Krahas ngjyrës "Energetic Orange", elementet dekorative në kroskot kanë gjithashtu edhe ngjyrën "Reef Blue". Dhe për të krijuar një atmosferë tërheqëse në të gjithë ambientin e brendshëm, ngjyra e Polos në linjën e pajisjeve "Highline" pasqyrohet gjithashtu në pjesën qendrore të sediljeve të përparme "Tracks 2".

Mbyllur