VW Passat: Volkswagen Media Control

 

Volkswagen Media Control është në dispozicion si një opsion i veçantë për Passat. Me këtë aplikacion për PC-tabletin tuaj ju ofrohet mundësi interesante dhe përfitojnë sidomos pasagjerët e pasmë: Ata lehtësisht mund të zgjedhin programin muzikor dhe nëpërmjet WLAN në funksione të tjera të sistemit të navigimit gjithashtu opsionale në dispozicion kanë  "Discover Pro". Për shembull, të dhënat e tabletit mund të transferohen në sistemin e navigimit, për të gjetur rrugët dhe destinacionet interesante të udhëtimit, me ndihmën e Google® është edhe më e lehtë. Rehati shtesë ofron edhe pajisja opsionale e tabletit, e cila mund të furnizojë me energji edhe pajisjen.

Mbyllur