VW Passat: Kontrolli zanor

Sistemet opsionale infotainment "Discover Media" dhe "Composition Media" lexojnë çdo dëshirë nga buzët tuaja. Sipas kërkesës, sistemet zbulojnë gjuhën dhe ndjekin udhëzimet tuaja. P.sh., emëroni në "Discover Media" emra vendesh dhe rrugësh dhe lëreni sistemin të llogarisë rrugën. Me një telefon të lidhur, mund të telefononi lehtësisht njerëz nga rubrika juaj e telefonit, duke thënë emrin e tyre. Me kontrollin e zërit mund të mbani të dyja duart mbi timon dhe kështu të përqendroheni plotësisht në trafik.

Mbyllur