VW Passat: Sistemi ndihmës i parkimit "Park Assist"

E nxë Volkswagen-in tuaj vendparkimi? Sistemi opsional i parkimit "Park Assist" me sensorët e tij reagon në kalimin në të dyja anët e rrugës dhe gjen parkimin e saktë për ju. Kur ndizni sinjalin anësor, sistemi mund të zbulojë se në cilën anë të rrugës doni të parkoni dhe të filloni procesin. "Park Assist" automatikisht drejton në hapësira gjatësore dhe pingule parkimi dhe kontrollon brenda kufijve të sistemit, automjetin edhe në hapësira fikse parkimi. Ju merrni përsipër gazin dhe frenat. Sistemi ndihmës i parkimit të Volkswagen-it ju ndihmon sërish për nxjerrjen e mjetit nga hapësira e parkimit. Megjithatë, ju gjithmonë keni kontrollin e automjetit tuaj. 

Mbyllur