VW Passat: Head-up-Display

 

Informacione të rëndësishme projektohen mbi një ekran transparent para xhamit: shpejtësi, sinjale rruge, aktivitet i sistemeve ndihmëse, si dhe udhëzime paralajmërimi dhe navigimi janë të vendosura në fushëpamjen e drejtpërdrejtë të shoferit. Në këtë mënyrë mund të lexoni shumë informacion dhe në të njëjtën kohë të keni përqendrimin në rrugë. Ekrani, në të cilin shfaqen të dhënat, mund të paloset në panelin komandues dhe më pas të mbulohet me një kapak.

Mbyllur