VW Golf: Sistemi ndihmës i parkimit "Park Assist"

 Vetëm 80 cm distancë i mjaftojnë sistemit ndihmës "Park Assist" dhe ai e manovron Golfin tuaj në vendin bosh. Dhe atë mund ta dallojë edhe vetë, në rast të ecjes me një shpejtësi maksimale prej 40 km/h. Por jo vetëm parkimi anësor mbrapsht është i mundur, dhe parkimi përpara në hapësirat anësore dhe gjatësore, për shembull, në garazh, ku hapësirat janë shpesh të pakta.

Ju veproni mbi marshin, gazin dhe frenat dhe sistemi ndihmës ju udhëzon përgjatë vijës ideale në hapësirën e parkimit dhe për daljen sërish nga hapësirat e parkimit. Ju mund të aktivizoni ose çaktivizoni  butonin e sistemit ndihmës të drejtimit në çdo kohë me një prekje në timon, duke lëvizur marshin ose duke shtypur mbi butonin Park Assist.

Mbyllur