VW e-Golf: Sistemi ndihmës në trafik dhe "Emergency Assist"

Sistemi opsional ndihmës në trafik përdor funksione të provuar si rregullatorin automatik të distancës (ACC) dhe sistemit ndihmës të ndryshimit të korsisë "Lane Assist" për të lejuar një rezultat të rehatshëm në ecje edhe gjatë një bllokimi në trafik. Kështu e-Golf-i juaj ndjek automjetin përpara dhe kontrollon gazin dhe frenat automatikisht, brenda kufijve të sistemit. Automjeti qëndron më i sigurt në rrugë.

Sistemi opsional "Emergency Assist" aktivizohet automatikisht kur nuk ka aktivitet nga ana e shoferit dhe nuk ka asnjë reagim, pavarësisht nga paralajmërimi. Pastaj, sistemi bën përpjekje për të reaguar duke frenuar, duke dhënë sinjale paralajmëruese, duke paralajmëruar me drita, jo vetëm për të paralajmëruar shoferin, por edhe udhëtarët dhe përdoruesit e tjerë të rrugës. Nëse edhe në këtë rast nuk ka reagim për marrjen e kontrollit të automjetit, ai ngadalësohet deri në qëndrim të plotë. Një aksident mund të parandalohet në kuadër të kufijve të sistemit.

Mbyllur