VW e-Golf: Mundësitë e karikimit

Me dhunti të shumta si vetë e-Golf, janë edhe mundësitë për të karikuar baterinë me jone litiumi. Nëse dëshironi të karikoni e-Golf duke përdorur një prizë standarde familjare, koha e karikimit është rreth 17 orë. Me instalimin e një Wallbox, do  tëkeni një kapacitet të lartë karikimi, duke e reduktuar  procesin e karikimit në rreth gjashtë orë. E njëjta gjë vlen edhe për karikimin në stacionet publike me rrymë alternative. Edhe këtu koha e karikimit është vetëm gjashtë orë. Më shpejt ju e karikoni e-Golf në stacionet publike të karikimit me rrymë të vazhduar, të cilat plotësojnë standardin e karikimit të shpejtë CCS me një kohë prej vetëm 45 minuta për të karikuar baterinë në 80%.

Mbyllur